Demoni

Demoni
Possessor (2020). Tasya Vos (Andrea Riseborough) je korporativna agentica koja koristi najmoderniju tehnologiju pomoću koje preuzima tijela drugih ljudi te ih tako tjera da izvršavaju atentate za benefit kompanije za koju radi. I premda ona ima poseban dar za ovaj posao, njezina iskustva na dosadašnjim misijama uzrok su dramatičnim promjenama u njoj, a u svom se životu svakodnevno odupire nasilnim sjećanjima i porivima. Kako se njezino mentalno stanje pogoršava, ona polako počinje gubiti kontrolu te se uskoro nađe zatočena u umu čovjeka čiji identitet prijeti uništenju nje same...