Dvojnik

Dvojnik
The Double (2013). Simon je ustrašen mladić koji vrluda sam u svijetu punom indiferencije. Zanemariju ga na poslu, ne voli ga vlastita majka, a žena njegovih snova ga ignorira. Osjeća se nemoćnim prevladati tu situaciju. Dolazak novog kolege Jamesa, uzdrmati će njegov život. James je Simonov fizički dvojnik, no s druge strane, one mentalne i emocionalne, on je njegov antipod - samouvjeren, karizmatičan i zna sa ženama. Na Simonov užas, James će uskoro početi preuzimati njegov život.