Leonardo

Leonardo
Doktor Leonardo je genij i svaki dan stvara revolucionarne izume koje uvijek testira s Basilom, svojim vjernim, ali lijenim učenikom.