Uvjeti korištenja
OPĆI UVJETI KORIŠTENJA PLAY USLUGE

Općenito

RTL Hrvatska d.d. sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Krapinska 45, OIB: 07330149920 (u daljnjem tekstu “RTL”) pruža audiovizualnu medijsku uslugu na zahtjev, trenutno poznatu kao PLAY, putem www.play.rtl.hr ili druge web stranice ili aplikacije određene od strane RTL-a (u daljnjem tekstu “Web stranica”) sa sadržajem dostupnim na Web stranici s vremena na vrijeme (u daljnjem tekstu "Usluga").

Ovi Opći uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu zajednički "Uvjeti korištenja") odnose se i obvezujući su i za RTL i za Korisnika. Korištenjem i/ili registracijom na PLAY, Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja kao i sve njegove izmjene i dopune. Smatra se da su korisnici korištenjem usluge PLAY, ili bilo kojeg njenog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli u cijelosti. U postpku registracije Korisnik je obvezan unijeti ispravnu mail adresu. Registriranjem na PLAY Korisnik pristaje i na korištenje njegovih osobnih podataka od strane RTL-a, u svrhe navedene u ovim Uvjetima korištenja i u Pravilima o privatnosti.Korisnik je dužan odmah prijaviti na PLAY neovlašteno korištenje njegovog korisničkog računa. RTL nije odgovoran za neovlašteno korištenje korisničkog računa, niti za eventualnu štetu nastalu na taj način. Pojedinom Korisniku može biti zabranjeno korištenje uslugom ili dijelom usluge, ukoliko se ustanovi da je Korisnik kršio Uvjete korištenja.

Definicije

„Aplikacija”: označava aplikaciju PLAY koju uređuje RTL i koja je dostupna putem trgovina App Store® i Play Store® putem kojih korisnici pristupaju usluzi PLAY na mobilnim uređajima s iOS i Android sustavima.

„Besplatni kanal”: označava kanale dostupne putem usluge PLAY za koje Korisnik ne mora aktivirati pretplatu.

„Besplatan sadržaj”: označava sav audiovizualni sadržaj, uključivo i Besplatne kanale dostupne svim Korisnicima usluge.

„Datum aktivacije”: označava datum od kojeg Pretplatnik može koristiti Premium sadržaj.

„Kanali”: označava sve Besplatne kanale i Premium kanale.

„Korisnik“: svaka fizička osoba koja registrira svoj korisnički račun vezan za Uslugu sukladno Uvjetima korištenja

„Premium kanali”: označava kanale dostupne putem usluge PLAY za koje pretplatnik mora aktivirati Pretplatu.

„Premium paket(i)“: označava određene Premium sadržaje i kanale RTL-a, kao i sadržaje i kanala trećih strana dostupnih isključivo putem Pretplate, te pravila i ograničenja na pojedinom paketu, npr. o maksimalnom broju uređaja na kojima se može gledati Premium ili o tome ima li ili ne promotivnog sadržaja. RTL u budućnosti može uvesti različite razine Premium paketa uz različite cijene. U slučaju uvođenja različitih razina, Korisnici će se moći pretplatiti na bilo koju od razina Premium paketa po njihovom izboru,a koji su dostupni za aktivaciju u konkretnom trenutku.

„Premium sadržaj“: označava sav audiovizualni sadržaj, uključujući i Premium kanale dostupne Pretplatnicima u okviru Pretplate na određeni Premium paket. Premium sadržaj može biti dostupan uživo i/ili na zahtjev, ovisno o Pretplati na određeni Premium paket. Neki audiovizualni sadržaji emitirani na nekom od Premium kanala u okviru usluge PLAY, mogu biti nedostupni uživo i/ili na zahtjev u okviru određenog Premium paketa, što Pretplatnik izričito prihvaća.

„Pretplata“: označava pretplatu na jedan ili više Premium paketa dostupnih u okviru usluge PLAY, koja uz mjesečnu naknadu tijekom mjesec dana i u vrijeme koje odabere korisnik omogućuje gledanje Premium sadržaja na računalu, tabletu ili pametnom telefonu ili nekom drugom mediju koji podržava Uslugu;

„Pretplatnik“: Korisnik koji je fizička osoba stara 18 ili više godina s prebivalištem na Teritoriju koja je pretplaćena na najmanje jedan Premium paket.

„Probni period“: Vrijeme u kojem korisnik ima mogućnost korištenja usluge bez plaćanja pretplate. Trajanje probnog perioda i ostala pravila vezana za isti određuje RTL

„Sadržaj“: označava sav Besplatni sadržaj i Premium sadržaj.

„Teritorij“: Republika Hrvatska.

Sadržaj Usluge

2.2. Usluga se sastoji od audiovizualnih sadržaja te audiovizualnih programskih kanala distribuiranih od strane RTL-a po vlastitom nahođenju s vremena na vrijeme (u daljnjem tekstu: "Sadržaj"). Nakon registracije računa Korisnik stječe pravo na pristup Besplatnom sadržaju koji je dostupan na Web stranici s vremena na vrijeme, dok pristup Premium sadržaju Korisnik stječe zasnivanjem pretplatničkog odnosa s RTL-om, sukladno Uvjetima pretplate.

Sadržaj na PLAYU zaštićen je pravima intelektualnog vlasništva. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodno pisanu dozvolu RTL-a. Ukoliko se utvrdi da Korisnik neovlašteno distribuira i/ili preuzima sadržaj dostupan na RTLplayu, RTL zadržava pravo trenutno i bez upozorenja ukinuti pristup sadržajima na PLAYU za korisnički račun za koji je utvrđeno da krši odredbe ovog članka, bez obzira na status tog korisničkog računa (korisnički račun u statusu probnog pristupa ili pretplate). RTL neovlaštenu distribuciju sadržaja može utvrditi primjerice tehnologijom vodenog žiga, utvrđivanjem jednoznačne IP adrese s koje su izvršene nedopuštene radnje ili sličnim metodama.

Korištenje Usluge

Kako bi mogao koristiti Uslugu, Korisnik mora registrirati korisnički račun na način da ustupi podatke (elektroničku adresu i lozinku) kojima će se kasnije identificirati i pristupati Usluzi. Tek nakon registracije korisničkog računa Korisnik može pristupiti Besplatnom sadržaju i aktivirati Pretplatu za Premium sadržaj.

Korisnici koji imaju stalno prebivalište u Hrvatskoj i koji su fizički prisutni u zemlji prebivališta u vrijeme registracije mogu registrirati račun za pristup Usluzi. Usluga se može primarno koristiti samo u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu "Teritorij"). Korisnik je u mogućnosti koristiti Uslugu tijekom privremene prisutnosti u drugim državama članicama Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: "EGP") u skladu s Uredbom 2017/1128 Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu. EGP obuhvaća zemlje Europske unije te Island, Lihtenštajn i Norvešku. Kada Korisnici pristupaju Web stranici ili pokreću reprodukciju sadržaja, RTL će provjeriti nalazi li se IP adresa Korisnika u EGP-u. Kvaliteta usluge može se razlikovati od kvalitete usluge u RH te u pojedinim slučajevima biti i u potpunosti nedostupna zbog tehničkih razloga. Ako se IP adresa Korisnika ne može identificirati ili se nalazi izvan EGP-a, neće biti omogućen pristup Web stranici i reprodukcija sadržaja bit će odbijena.

Korisnik je obvezan osigurati da su navedene informacije u trenutku registracije točne, i, prema potrebi, ažurirati svoj korisnički račun s točnim informacijama. Korisnički Podaci za prijavu su osobni i ne smije ih koristiti treća stranka. Korisnik će pohraniti Podatke za prijavu kako bi ih zaštitio od neovlaštenog pristupa. Korisnik je odgovoran za svako korištenje Usluge putem njegovog korisničkog računa. Ako Korisnik posumnja u neovlašteno korištenje Podataka za prijavu, Korisnik će odmah obavijestiti RTL o toj činjenici i promijeniti Korisničku lozinku. U slučaju da RTL posumnja da su Podaci za prijavu razotkriveni ili na drugi način zloupotrijebljeni od strane neovlaštene osobe, RTL ima pravo onemogućiti pristup Usluzi. RTL ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti od Korisnika promjenu korisničke lozinke. Promjene će imati trenutni učinak i mogu uzrokovati privremene prekide u korištenju Usluge.

Korisnik može koristiti Uslugu samo za osobnu uporabu i u skladu s ovim Uvjetima korištenja korisnika. Korisnik ne smije:

(a) koristiti Uslugu u komercijalne ili javne svrhe;

(b) koristiti Uslugu u nezakonite ili neprikladne svrhe;

(c) kopirati/reproducirati, posuditi, prodati, emitirati, ili inače distribuirati, urediti ili na drugi način prenositi ili prilagoditi sadržaj Usluge;

(d) zaobići, izmijeniti, ukloniti, produljiti ili na drugi način manipulirati bilo sigurnost, šifriranje ili druge tehnologije ili softver koji je dio Usluge; ili

(e) na drugi način koristiti Uslugu protivno zakonu o autorskim pravima, drugim zakonima ili ovim Uvjetima korištenja korisnika.

Korištenje Usluge protivno ovom odjeljku smatrat će se materijalnom povredom ugovora što ovlašćuje RTL raskinuti Uslugu s trenutnim učinkom.

Pristup Usluzi

Kako bi pristupio Usluzi, Korisnik mora koristiti opremu koja podržava zahtjeve sustava. Specifikacija trenutnih zahtjeva sustava dostupna je na Web stranici. Ispunjavanje ovih zahtjeva sustava ne jamči da će Korisnik biti u mogućnosti koristiti Uslugu neograničeno i iz razloga izvan kontrole RTL-a. Korištenje Usluge može zahtijevati od Korisnika instalaciju softvera treće strane. RTL će pružiti informacije na Web stranici o tome koji se softver treće strane može koristiti, ali RTL nema svoj vlastiti softver i neće biti odgovoran za softver treće strane i nadogradnju istih.

Usluga zahtijeva da Korisnik ima pristup potrebnoj internetskoj vezi. Korisnik je odgovoran za sve troškove povezane s takvom vezom, uključujući troškove prometa podataka bez obzira gdje unutar Teritorija Korisnik koristi Uslugu. Specifikacija zahtjeva za minimalnu brzinu učitavanja potrebnu za korištenje Usluge dostupna je na Web stranici.

Samo one vrste uređaja trenutno navedene na Web stranici mogu biti korištene i registrirane za Uslugu. RTL će imati pravo s vremena na vrijeme utvrditi koji uređaj će se smatrati odobrenim na temelju trenutnog tehničkog razvoja i standarda. RTL ne osigurava vlastite uređaje i ne preuzima odgovornost za nikakve performanse odobrenih uređaja ili njihovu kontinuiranu kompatibilnost s Uslugom i njezinih nadogradnji.

Ovisno o odabranoj razini Premium paketa korisnik ima pravo koristiti i registrirati Uslugu na broju uređaja i paralelnih streamova određenih za pojedini paket. Uređaji uključuju računala, mobitele, tablete ili druge odobrene uređaje. Promjene registriranih odobrenih uređaja mogu se izvršiti na računu Korisnika. RTL može odrediti pravila o učestalosti kojom registrirani odobreni uređaji mogu biti mijenjani od strane Korisnika.

RTL neće biti odgovoran za nemogućnost korištenja Usluge ili za ograničeni pristup Usluzi zbog preopterećenosti interneta ili zbog greški ili problema vezanih uz računala ili druge uređaje , mreže, elektroniku ili komunikacije, koji su izvan kontrole RTL-a.

Računalo

Korisnik nakon registracije korisničkog računa Pretplate može sa svog računala pristupiti Usluzi putem stranice play.rtl.hr, korištenjem najčešćih i najnovijih pretraživača. U slučaju potpune ili djelomične nekompatibilnosti s pretraživačem, Korisnik je odgovoran za instalaciju pretraživača potrebnog za pristup Usluzi PLAY.

Mobilni uređaji

Za ugodnije gledanje putem mobilnih uređaja savjetuje se korištenje bežičnog interneta. Korištenje Usluge putem EDGE/3G/4G mreža može, ovisno o pretplati mobilnih operatera, uzrokovati dodatne troškove povezane s gledanjem videosadržaja. Korisnik je obvezan provjeriti uvjete pretplate s operaterom telekomunikacijskih usluga i prikladnost istih za korištenje Usluge PLAY putem tih mreža. RTL ni u kojem trenutku ne snosi odgovornost za na taj način nastale moguće dodatne troškove. Usluga PLAY dostupna je na Teritoriju uz preuzetu aplikaciju „PLAY” putem internetske mreže (bežični internet, 3G/3G+/4G) na svim mobilnim uređajima s operativnim sustavom iOS 9,Android 4.1ili njihovim novijim inačicama.

Zasnivanje pretplate

Pretplata na Premium paket obavlja se isključivo putem Aplikacije PLAY dostupne u trgovinama App Store® i Play Store®. Pretplata se ne može aktivirati putem internetske stranice play.rtl.hr. Nakon aktivacije Pretplate putem Aplikacije RTLplay koja je dostupna u trgovinama App Store® i Play Store®, Pretplatnik može pristupiti Premium sadržajima nakon prijave.

Korisnik će biti preusmjeren na prozor u kojem će se spojiti na svoj račun u trgovinama App Store® ili Play Store® (ovisi o korištenom sustavu) kako bi potvrdio aktivaciju Pretplate. Plaćanje Pretplate obavlja se putem računa Pretplatnika u trgovinama App Store® ili Play Store®.

Pretplatom na određeni Premium paket Pretplatnik ostvaruje pristup samo na Premium sadržaj tog paketa na podržanim uređajima. Pretplata na određeni Premium paket ne uključuje i pretplatu na druge Premium pakete ponuđene Uslugom. Ako se Pretplatnik želi pretplatiti na druge Premium pakete, mora aktivirati Pretplatu za te pakete.

Pretplata na Premium paket aktivna je od Datuma aktivacije.

Probni period

RTL može ponuditi korištenje Premium sadržaja bez naknade za ograničeno razdoblje pod uvjetima određenim u vezi s ponudom i pretplatom. Korisnici imaju pravo na jedan Probni period po jednom korisničkom računu. Korisnik može prekinuti korištenje Premium sadržaja, u bilo koje vrijeme tijekom Probnog perioda, bez plaćanja bilo kakve naknade. RTL ne naplaćuje nikakve naknade tijekom Probnog perioda. Ako Korisnik nije raskinuo korištenje Premium sadržaja tijekom Probnog perioda, Probni period će se automatski i bez prethodne obavijesti Korisniku, preoblikovati u redovnu pretplatu za koju Korisnik mora platiti redovnu Pretplatu. Korisnik mora raskinuti Pretplatu tijekom Probnog perioda ako ne želi platiti istu.

Promjena Premium paketa pretplate

Korisnik u svakom trenutku može promijeniti Premium paket pretplate bez dodatne naknade. Moguće je napraviti jednu promjenu unutar razdoblja naplate. Promjena paketa pretplate će se dogoditi u roku od maksimalno 3 radna dana od podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za promjenu Premium paketa pretplate se podnosi na istom sučelju kao i za prvobitno ugovaranje Pretplate i biranje Premium paketa.

Trajanje i prekid pretplate

Pretplata na neki Premium paket za pristup na računalu, tabletu i pametnom telefonu ili nekom drugom mediju koji podržava Uslugu zaključuje se na trajanje od jednog (1) mjeseca od Dana aktivacije. Pretplata je na snazi do raskida Pretplate na inicijativu Pretplatnika ili na inicijativu tvrtke RTL-a. Po aktivaciji pretplate Korisniku će se svakih mjesec dana naplaćivati iznos pretplate koji je odabrao. Datum isteka Pretplate naznačen je u rubrici „Moj profil”.

U slučaju da Pretplatnik ne raskine Pretplatu prije datuma mjesečnog isteka, Pretplata na Premium paket automatski se produžuje na sljedeće razdoblje od mjesec dana. Međutim, automatska obnova Pretplate može se deaktivirati:

  1. Ako Pretplatnik koristi iPhone, deaktivacija se uključuje u postavkama operacijskog sustava (iOS);
  2. Ako Pretplatnik koristi uređaj s operacijskim sustavom Android, obnovu je moguće deaktivirati u trgovini "Play Store®".

Pretplata se ne može raskinuti putem internetske stranice play.rtl.hr ili računala. Pretplatnik mora raskinuti Pretplatu izravno u postavkama iPhone uređaja ili u trgovini Play Store®. Pretplatnik može otkazati Pretplatu u bilo koje vrijeme i bez ikakvog razloga. U tom slučaju, Pretplatniku neće biti izvršen povrat novca za mjesec koji je u tijeku i nastavit će imati pristup Pretplati do kraja plaćenog razdoblja.

RTL može u potpunosti raskinuti/otkazati Pretplatu na Premium paket u slučaju:

  1. neispunjenja obveza Pretplatnika o plaćanju Pretplate;
  2. ako Pretplatnik ne ažurira podatke o bankovnoj kartici po isteku njenog roka valjanosti.
  3. kršenja prava intelektualnog vlasništva vezanih za Sadržaj i/ili Uslugu
  4. ako Pretplatnik ne ispuni bilo koju od obveza nametnutih ovim Uvjetima

Raskid ili otkazivanje Pretplate na snazi je od dana isteka Pretplate.

Cijene i uvjeti plaćanja Pretplate

Mjesečne cijene Pretplate na neki Premium paket navedene su na stranici play.rtl.hr ili u Aplikaciji RTL pay koja je na snazi na dan aktiviranja Pretplate. Navedene cijene uključuju porez.

RTL može izmijeniti cijene Pretplate na neki Premium paket. Pretplatnik će o povećanju cijene biti obaviješten putem obavijesti poslane na adresu elektroničke pošte navedene prilikom izrade računa PLAY, najmanje jedan (1) dan prije stupanja povećanja cijene na snagu. Izmjene cijena Pretplate stupaju na snagu od razdoblja Pretplate koje slijedi datum izmjene cijena. Ako Pretplatnik nastavi koristiti Premium paket nakon datuma stupanja izmjene cijena na snagu, smatrat će se da automatski prihvaća nove cijene. Ako Pretplatnik ne prihvaća izmjenu cijene, može prekinuti Pretplatu na Premium paket prije stupanja izmjene cijene na snagu i u skladu s uvjetima predviđenima ovim Uvjetima korištenja.

Pretplata se plaća unaprijed svaki mjesec putem računa Pretplatnika u trgovinama App Store® ili Play Store®. Račun se prvi puta tereti na dan prve aktivacije Pretplate a sljedeće pretplate za neposredno predstojeći mjesec vršit će se unaprijed na isti dan u svakom mjesecu koji odgovara danu na koji je Korisnik sklopio Ugovor za Uslugu. Ako takav dan u tom mjesecu ne postoji, posljednji dan tog mjeseca bit će datum plaćanja.

Pretplatnik je suglasan da ustupanjem podataka o bankovnoj kartici pristaje na mjesečno terećenje svojeg bankovnog računa putem broja bankovne kartice u korist RTL-a, a u iznosu mjesečne cijene Pretplate. U slučaju neplaćanja Pretplate u roku ili u slučaju neažuriranja podataka o bankovnoj kartici po isteku roka valjanosti, pristup Premium paketu će sukladno članku 3.2 biti ukinut.

Pretplata aktivirana putem Aplikacije bit će naplaćena izravno putem tvrtke Google u trgovini Play Store® (Android) ili izravno putem tvrtke Apple u trgovini App Store® (iOS).

RTL može periodično stavljati Premium pakete pretplate na akcijsku prodaju, umanjenje cijene putem kupona/vaučera ili promotivnih kodova koji su izdani od strane RTLa ili njegovih partnera. Svi uvjeti korištenja koji su sadržani u posebnim i akcijskim ponudama i materijalno su različiti od ovih Uvjeta korištenja, bit će krajnjem korisniku dani na uvid na prikladan način.

Akcijske usluge mogu biti dostupne svim kupcima pod istim uvjetima, a mogu biti i dostupne određenim kupcima točno specificirane skupine.Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina, visina popusta i sl. Nakon isteka roka akcijske prodaje, RTL neće primati nove narudžbe pod uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Raskid ugovora

Ako Korisnik želi raskinuti Ugovor, o tome mora obavijestiti RTL putem elektronske pošte, preporučene pošiljke ili, ako RTL nudi takvu mogućnost, putem Web stranice. U slučaju raskida putem Web stranice, RTL će poslati elektronsku poštu Korisniku s potvrdom prijema obavijesti o raskidu. Ako RTL želi raskinuti Ugovor, RTL će o tome obavijestiti Korisnika elektronskom poštom ili pisano poštom, pri čemu će . Prema odjeljku 12.1, Ugovor je raskinut krajem, u tom trenutku važećeg jednomjesečnog razdoblja trajanja Ugovora.

RTL će biti ovlašten raskinuti ugovor s trenutnim učinkom i u isto vrijeme učiniti Uslugu trenutačno nedostupnom Korisniku u slučaju da:

  • (a) Korisnik zloupotrebljava Probno Razdoblje ili Promotivno Razdoblje ili njihove uvjete;
  • (b) došlo je do neovlaštenog korištenja Usluge ili postoje opravdani razlozi za vjerovati da dolazi do takvog neovlaštenog Korištenja;
  • (c) Korisnik je pokušao koristiti Probno Razdoblje više od jedan (1) put tijekom bilo kojeg razdoblja od uzastopnih 12 mjeseci, ili;
  • (d) Korisnik je na drugi način počinio materijalnu povredu ovih Uvjeta korištenja ili opetovano krši Uvjete korištenja.

Sigurnost

Korisnik nije ovlašten poduzeti ni jednu radnju koja može utjecati na Uslugu ili Web stranicu na način da iste više ne radi, postanu preopterećene, oštećene ili oslabljene. Korisnik također nije ovlašten utjecati na korištenje Uslugom od strane drugog Korisnika.

Korisnik ne može pokušati dobiti neovlašteni pristup mrežama, računalnom sustavu, sadržaju ili informacijama koje se odnose na Web stranicu ili Uslugu. Kršenja ovog odjeljka će se u svako doba smatrati materijalnom povredom Ugovora koja, između ostalog, može dovesti do raskida ugovora s trenutnim učinkom.

Tehnička i korisnička podrška

Trebate li pomoć s Uslugom, kliknite na FAQ (Česta pitanja). Ondje ćete pronaći odgovore na mnoga često postavljana pitanja i informacije kako izravno kontaktirati s predstavnikom korisničke podrške. Za sva dodatna pitanja koja niste pronašli u Čestim pitanjima, molimo da pošaljete upit na rtlplay@rtl.hr, na drugi digitalno prikladan način (chat, kontakt forma) ili se obratite putem pošte na sljedeću adresu: RTL Hrvatska, RTLplay – Tehnička podrška, Krapinska 45, 10000 Zagreb. U slučaju kontradikcije između ovih Uvjeta korištenja i informacija koje ste dobili od Korisničke podrške ili s drugih dijelova Web stranice, prednost imaju ovi Uvjeti korištenja.

Ograničenje odgovornosti, prekidi i zastoji u radu

RTL nastoji kontinuirano raditi na poboljšanju korisničkog gledateljskog iskustva, no Korisnik je svjestan da tijekom korištenja Usluge može doći do prekida i zastoja. RTL će nastojat održati dostupnost Usluge 7 dana u tjednu, 24 sata na dan, ali nije u obvezi to postići. RTL može povremeno prekinuti pristup Usluzi PLAY zbog tehničkih potreba (poput popravaka ili redovitog održavanja Usluge PLAY) bez prethodne najave Korisnicima.

RTL ne odgovara za smetnje u pregledavanju videosadržaja koje korisnici mogu iskusiti zbog nezadovoljavajućih tehničkih preduvjeta ili nedovoljne brzine Internet veze.

PLAY preporuča korisnicima da prije registracije sa svojim pružateljem elektroničkih komunikacijskih usluga ili drugom stručnom osobom neovisno provjere tehničke uvjete za pristup na PLAY.

Također, RTL nije odgovoran za (i) prekide ni nedostupnost Usluge nastale zbog bilo kakve neispravnosti uređaja ili (ii) u slučaju nedostupnosti i/ili nefunkcioniranja ili kvarova na elektroničkoj komunikacijskoj mreži i mobilnoj radiokomunikacijskoj mreži koji mogu potpuno ili djelomično ograničiti ili otežati pristup Usluzi (na primjer: zagušenje mreže, propust opskrbljivača internetske mreže, električni kvar, nefunkcioniranje softvera ili opreme, itd.).

RTL ni u kojem slučaju nije odgovoran za slučajne događaje i višu silu. Slučajnim događajima ili višom silom smatraju se iznimno nevrijeme, prirodne katastrofe, požari i poplave, udari groma, atentati, slučajevi prekida i blokade telekomunikacijske mreže, šteta prouzročena virusima koje postojeća sredstva sigurnosti na tržištu ne mogu ukloniti te sve pravne i zakonodavne javne obveze koje nameću nadležna tijela a koja mogu značajno utjecati na ove Uvjete korištenja, ili bilo koji drugi slučaj više sile ili slučajan događaj.

Maloljetnici

Usluga može sadržavati dijelove koji se smatraju neprikladnima za djecu i maloljetnike. Usluga nije namijenjena za korištenje djeci i maloljetnicima bez uključenosti, nadzora i suglasnosti roditelja ili skrbnika. Roditelj, skrbnik ili druga odrasla osoba koja je omogućila djeci i maloljetnicima korištenje Usluge snosi svu odgovornost za utvrđivanje prikladnosti sadržaja Usluge.

Prava intelektualnog vlasništva

Korisnik može koristiti Uslugu i njen sadržaj sukladno Uvjetima korištenja isključivo za svoju osobnu uporabu.

Sadržaj Web stranice i sadržaj Usluge zaštićeni su autorskim pravom, pravom o žigu i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Korištenje Usluge ni na koji način ne predstavlja prijenos na Korisnika bilo kojeg ovlaštenja ili bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva na sadržaje Usluge ili Uslugu.

Pritužbe i sporovi

Ako Korisnik iz bilo kojeg razloga nije zadovoljan Uslugom, takav Korisnik može kontaktirati RTL koristeći kontakt podatke navedene na Web stranici.

Promjene Uvjeta korištenja

RTL zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja Usluge. Svaka promjena bit će objavljena na Web stranici. O važnim izmjenama i dopunama Uvjeta korištenja RTL može obavijestiti Korisnike objavljivanjem na Web stranici i/ili putem e-maila. Korištenjem bilo kojeg sadržaja u sklopu Usluge smatra se da ste upoznati i suglasni s najnovijim pravilima.