RTLplay Uvjeti i Odredbe

Opći uvjeti pretplate

Definicije

U ovim Općim uvjetima pretplate (u daljnjem tekstu: „OUP)”, sljedeći pojmovi imaju sljedeće značenje:

Pretplata”: označava pretplatu na jedan ili više Premium kanala dostupnih u okviru usluge RTL Play koja uz mjesečnu naknadu tijekom mjesec dana i u vrijeme koje odabere korisnik omogućuje gledanje Premium emisija koje nudi navedeni kanal na računalu, tabletu ili pametnom telefonu:

Pretplatnik”: svaka fizička osoba s prebivalištem na Teritoriju koja je pretplaćena na najmanje jedan Premium kanal.

Aplikacija”: označava aplikaciju Service RTL Play koju uređuje RTL i koja je dostupna putem trgovina App Store® i Play Store® putem kojih korisnici pristupaju usluzi RTL Play na mobilnim uređajima s iOS i Android sustavima.

Kanali”: označava sve Besplatne kanale i Premium kanale.

Besplatni kanal”: označava kanale dostupne putem usluge RTL Play za koje korisnik ne mora aktivirati pretplatu.

Premium kanali”: označava kanale dostupne putem usluge RTL Play za koje pretplatnik mora aktivirati Pretplatu. Takvi su kanali označeni posebnom oznakom kako bi ih korisnik razlikovao od Besplatnih kanala.

Opću uvjeti pretplate (OUP)”: označava sve odredbe navedene u ovom dokumentu čiji je cilj definiranje uvjeta Pretplate na Premium kanal.

Datum aktivacije”: označava datum od kojeg Pretplatnik može koristiti Premium emisije.

Emisije”: označava sve Besplatne emisije i Premium emisije.

Besplatne emisije”: označava sav audiovizualni sadržaj Besplatnog kanala dostupnog Pretplatniku.

Premium emisije”: označava sav audiovizualni sadržaj dostupan Pretplatnicima u okviru Pretplate na Premium kanal. Premium emisije mogu biti dostupne uživo i/ili kao repriza, ovisno što je ponuđeno u Pretplati. Navedeno je da neki audiovizualni sadržaji emitirani na nekom televizijskom kanale RTL-a koji su dostupni kao Premium kanal u okviru usluge RTL Play, mogu biti nedostupni uživo i/ili kao repriza u okviru navedenog Premium kanala, što Pretplatnik izričito prihvaća.

Usluga RTL Play”: označava sve video-usluge na zahtjev koje se koriste pod oznakom RTL Play, uključujući gledanje Emisija na zahtjev i u nematerijalnom formatu, za izričito osobnu upotrebu u streamingu.

Teritorij”: Republika Hrvatska.

članak 1 : predmet

Usluga RTL Play društva RTL Hrvatska d.o.o ('RTL') uključuje televizijske usluge repriznog gledanja, usluge emisija na zahtjev, prijenosa uživo nekih Kanala RTL-a te drugih video i interaktivnih usluga koje su dostupne putem interneta na adresi play.rtl.hr te putem njihove Aplikacije za tablete i pametne telefone, koje uređuje i smješta RTL.

Cilj ovih Općih uvjeta pretplate je definiranje uvjeta prema kojima RTL Pretplatniku na Teritoriju koji prihvaća pretplatu, omogućuje pristup Premium emisijama na sljedećim uređajima: računalo, tablet i pametni telefon. Pretplata i korištenje Premium kanala podrazumijeva korisnikovo potpuno i bezuvjetno prihvaćanje cjelokupnih Općih uvjeta pretplate. Ako korisnik ne želi prihvatiti ove Uvjete, ne može se pretplatiti.

Primjenjivi Opći uvjeti pretplate su oni koji su na snazi u trenutku aktiviranja Pretplate. Međutim, RTL može u svakom trenutku izmijeniti Uvjete u cilju prilagodbe tih uvjeta razvoju Usluga RTL Play i/ili njihovom korištenju. O tim se izmjenama korisnici obavještavaju objavom na internetu i smatraju se bezuvjetno prihvaćenima.

ČLANAK 2 : PRISTUP USLUZI RTL PLAY I PREMIUM KANALIMA

RTL  ustupa korisniku Usluge RTL Play Emisije na zahtjev preko ranije navedenih uređaja korisnika. U okviru Usluge, RTL nudi pristup Premium kanalima uz Pretplatu uz mjesečnu naknadu. Pretplate se nude po jedinici, odnosno po Premium kanalu, s time da se korisnik može pretplatiti na više Premium kanala. Nakon aktivacije Pretplate, Pretplatnik može pristupiti Premium emisijama Premium kanala na koje se pretplatio za različite uređaje.

2.1 Izrada RTL Play Pretplatničkog računa

Za pristup Usluzi RTL Play potrebno je prethodno izraditi RTL Play korisnički račun. Korisnik mora ustupiti osobne podatke (elektroničku adresu i lozinku) kojima će se kasnije identificirati i pristupati Usluzi RTL Play.

Izrada računa mora biti u skladu s uvjetima opisanima u općim uvjetima korištenja Usluge RTL Play dostupnima na stranici play.rtl.hr.

Nakon izrade računa korisnik može aktivirati pretplatu na Uslugu.

2.2 Pretplata

Pretplata za pristup nekom Premium kanalu obavlja se putem Aplikacije RTL Play dostupne u trgovinama App Store® i Play Store®. Pretplata se ne može aktivirati putem internetske stranice play.rtl.hr. Međutim, nakon aktivacije Pretplate putem Aplikacije RTL Play koja je dostupna u trgovinama App Store® i Play Store®, Pretplatnik može pristupiti Premium emisijama nakon prijave.

Korisnik će biti preusmjeren na prozor u kojem će se spojiti na svoj račun u trgovinama App Store® ili Play Store® (ovisi o korištenom sustavu) kako bi potvrdio aktivaciju Pretplate. Plaćanje Pretplate obavlja se putem računa Pretplatnika u trgovinama App Store® ili Play Store®.

Važno je naglasiti da se Pretplatom na Premium kanal ostvaruje pristup samo na Premium emisije tog Kanala na svim ranije navedenim podržanim uređajima. Podrazumijeva se da Pretplata na neki Premium kanal ne uključuje i Pretplatu na druge Premium kanale ponuđene Uslugom RTL Play jer Pretplata vrijedi samo za odabrani Premium kanal. Ako se Pretplatnik želi pretplatiti na druge Premium kanale, mora aktivirati Pretplate za te kanale.

Pretplata na Premium kanal aktivna je od Datuma aktivacije.

2.3 Pristup Premium kanalima

2.3.1 Računalo

Pretplatnik nakon aktivirane Pretplate može sa svog računala pristupiti Premium kanalima putem stranice play.rtl.hr, korištenjem najčešćih i najnovijih pretraživača.

U slučaju potpune ili djelomične nekompatibilnosti s pretraživačem (pod komercijalnom ili slobodnom licencom), Pretplatnik je odgovoran za instalaciju pretraživača potrebnog za pristup Usluzi RTL Play i Premium kanalima.

2.3.2 Mobilni uređaji

Za ugodnije gledanje savjetuje se korištenje bežičnog interneta. Korištenje Usluge RTL Play putem EDGE/3G/4G mreža može, ovisno o pretplati mobilnih operatera, uzrokovati dodatne troškove povezane s gledanjem video-sadržaja. Pretplatnik je obvezan provjeriti uvjete pretplate s operaterom telekomunikacijskih usluga i prikladnost istih za korištenje Usluge RTL Play putem tih mreža. RTL  ni u kojem trenutku ne snosi odgovornost za na taj način nastale moguće dodatne troškove.

2.3.2.1 Mobilni uređaji s operacijskim sustavom iOS

Usluga RTL Play i Premium kanali dostupni su na Teritoriju uz preuzetu aplikaciju „RTL Play” putem internetske mreže (bežični internet, 3G/3G+/4G) na svim mobilnim uređajima s operacijskim sustavom iOS 9 i novijima.

2.3.2.2 Mobilni uređaji s operacijskim sustavom Android

Usluga RTL Play dostupna je na Teritoriju uz preuzetu aplikaciju „RTL Play” putem internetske mreže (bežični internet, 3G/3G+/4G) na svim mobilnim uređajima s operacijskim sustavom Android 4.1 i novijima.

ČLANAK 3 : PREKID PRETPLATE

3.1 Otkazivanje

U okviru Pretplate, Pretplatnik klikom na potvrdu Pretplate daje svoj pristanak na trenutno aktiviranje Pretplate, a da to utječe na njegovo pravo otkazivanja pretplate u svakom trenutku sukladno uvjetima narednog članka 3.2.

3.2 Trajanje i prekid

Pretplata na neki Premium kanal za pristup na računalu, tabletu i pametnom telefonu zaključuje se na trajanje od jednog (1) mjeseca od Dana aktivacije.

Pretplata je na snazi do raskida Pretplate na inicijativu Pretplatnika ili na inicijativu tvrtke RTL-a.

Datum isteka Pretplate naznačen je u rubrici „Moj Profil”.

U slučaju da Pretplatnik ne raskine Pretplatu prije datuma mjesečnog isteka, Pretplata na Premium kanal automatski se produžuje na sljedeće razdoblje od mjesec dana. Međutim, automatska obnove Pretplate može se deaktivirati:

  • Ako Pretplatnik koristi iPhone, deaktivacija se uključuje u postavkama operacijskog sustava (iOS);
  • Ako Pretplatnik koristi uređaj s operacijskim sustavom Android, obnovu je moguće deaktivirati u trgovini „Play Store®”.

Pretplata se ne može raskinuti putem internetske stranice play.rtl.hr ili računala. Pretplatnik mora raskinuti Pretplatu izravno u postavkama iPhone uređaja ili u trgovini Play Store®.

Pretplatnik može otkazati Pretplatu u bilo koje vrijeme i bez ikakvog razloga. U tom slučaju, Pretplatniku neće biti izvršen povrat novca za mjesec koji je u tijeku i nastavit će imati pristup Pretplati do kraja plaćenog razdoblja.

RTL može u potpunosti raskinuti/otkazati Pretplatu na Premium kanal u slučaju:

  • neispunjenja obveza Pretplatnika o plaćanju Pretplate;
  • ako Pretplatnik ne ažurira podatke o bankovnoj kartici po isteku njezinog roka valjanosti.

RTL može u potpunosti raskinuti/otkazati Pretplatu na Premium kanal u slučaju:

  • kršenja niže navedenog članka 8.,
  • ako Pretplatnik ne ispuni bilo koju od obveza nametnutih ovih Uvjetima.

Raskid ili otkazivanje Pretplate na snazi je od dana isteka Pretplate.

ČLANAK 4 : CIJENE I UVJETI PLAĆANJA

Mjesečne cijene Pretplate na neki Premium kanal navedene su na stranici play.rtl.hr ili u Aplikaciji RTL Play koja je na snazi na dan aktiviranja Pretplate. Navedene cijene uključuju porez.

RTL  može izmijeniti cijene Pretplate na neki Premium kanal. Pretplatnik će o povećanju cijene biti obaviješten putem obavijesti poslanom na adresu elektroničke pošte navedenu prilikom izrade računa RTL Play, najmanje jedan (1) dan prije stupanja povećanja cijene na snagu. Izmjene cijena Pretplate stupaju na snagu od razdoblja Pretplate koje slijedi datum izmjene cijena. Ako Pretplatnik nastavi koristiti Premium kanal nakon datuma stupanja izmjene cijena na snagu, smatrat će se da automatski prihvaća nove cijene. Ako Pretplatnik ne prihvaća izmjenu cijene, može prekinuti Pretplatu na Premium kanal prije stupanja izmjene cijene na snagu i u skladu s uvjetima predviđenima člankom 3.2. Stoga Pretplatnik mora pažljivo čitati obavijesti koje Usluga RTL Play šalje na adresu elektroničke pošte navedenu tijekom izrade računa RTL Play.

Pretplata se plaća unaprijed svaki mjesec putem računa Pretplatnika u trgovinama App Store® ili Play Store®. Račun se prvi puta tereti na dan prve aktivacije Pretplate. U slučaju da automatska obnova Pretplate nije deaktivirana, račun će se teretiti prvog dana svakog novog mjesečnog razdoblja.

Pretplatnik je suglasan da ustupanjem podataka o bankovnoj kartici pristaje na mjesečno terećenje svojeg bankovnog računa putem broja bankovne kartice u korist RTL, a u iznosu mjesečne cijene Pretplate. U slučaju neplaćanja Pretplate u roku ili u slučaju neažuriranja podataka o bankovnoj kartici po isteku roka valjanosti, pristup Premium kanalu će sukladno članku 3.2 biti ukinut.

Pretplata aktivirana putem Aplikacije bit će naplaćena izravno putem tvrtke Google u trgovini Play Store® (Android) ili izravno putem tvrtke Apple u trgovini App Store® (iOS).

ČLANAK 5 : DOSTUPNOST USLUGE RTL Play

Pretplatnik svjesno koristi Uslugu RTL Play koja nudi sadržaj dostupan ovisno o kvaliteti internetske mreže. U tom kontekstu, RTL ne može jamčiti Pretplatniku da će Usluga RTL Play zadovoljiti njegova očekivanja te će uložiti maksimalne napore da ne dođe do pogreške tijekom korištenja Usluge RTL Play i pristupu Premium kanalu. RTL  ne jamči da ne može doći do pogreške ili neispravnosti u rezultatima, podacima i Usluzi RTL Play.

RTL će nastojat održati dostupnost Usluge RTL Play 7 dana u tjednu 24 sata na dan, ali nije obvezna to postići. Stoga RTL može povremeno prekinuti pristup Usluzi RTL Play zbog tehničkih potreba (poput popravaka ili redovitog održavanja Usluge RTL Play) bez prethodne najave Pretplatniku.

Također, RTL nije odgovoran za (i) prekide ni nedostupnost Usluge RTL Play nastale zbog bilo kakve neispravnosti uređaja ili (ii) u slučaju nedostupnosti i/ili nefunkcioniranja ili kvarova na elektroničkoj komunikacijskoj mreži i mobilnoj radio-komunikacijskoj mreži koji mogu potpuno ili djelomično ograničiti ili otežati pristup Usluzi RTL Play (na primjer: zagušenje mreže, propust opskrbljivača internetske mreže, električni kvar, nefunkcioniranje softvera ili opreme, itd.).

RTL ni u kojem slučaju nije odgovoran za slučajne događaje i višu silu. Slučajnim događajima ili višom silom smatraju se iznimno nevrijeme, prirodne katastrofe, požari i poplave, udari groma, atentati, slučajevi prekida i blokade telekomunikacijske mreže, šteta prouzročena virusima koje postojeća sredstva sigurnosti na tržištu ne mogu ukloniti te sve pravne i zakonodavne javne obveze koje nameću nadležna tijela a koja mogu značajno utjecati na ove Uvjete, ili bilo koji drugi slučaj više sile ili slučajan događaj.

ČLANAK 6 : KONTAKTI – OSOBNI PODACI

RTL  upućuje Pretplatnika da pročita Pravila zaštite privatnosti dostupna na sljedećoj poveznici: www.rtl.hr/pravila-o-privatnosti.Ta pravila objašnjavaju (i) podrijetlo i vrstu podataka koje tvrtka RTL prikuplja prilikom pretraživanja Pretplate na Uslugu RTL Play (i/ili prilikom korištenja Dodatnih usluga koje RTL nudi u okviru Usluge RTL Play), (ii) razlog prikupljanja tih podataka, (iii) način na koji RTL koristi te podatke i (iv) prava koja Pretplatnik ima u vezi tih podataka sukladno Zakonu o zaštiti podataka.

ČLANAK 7 : PRAVA NA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Svi elementi Usluge RTL Play, posebno Emisije i emitiranje uživo ali i struktura, urednički sadržaj, komentari, ilustracije, fotografije, crteži, zvukovi i video-sadržaji, itd. zaštićeni su odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva: autorskim pravima, žigovima, srodnim pravima autora baza podataka, itd.

Ti su elementi isključivo pravo tvrtke RTL i/ili njezinih pravnih nasljednika. Pretplatnik ih može koristiti samo u strogom okviru normalnog korištenja Usluge i uzimajući u obzir ograničenja i tehničke mjere Usluge te samo za osobne potrebe i u nekomercijalne svrhe.

Pretplatnik je obvezan poštivati sva prava intelektualnog vlasništva vezana uz sadržaje koje nudi Usluga RTL Play, a naročito ne smije:

  • reproducirati, izmjenjivati, prosljeđivati bez prethodnog odobrenja tvrtke RTL bilo koji dio sadržaja Usluge RTL Play ili koji se odnosi na istu;
  • narušavati ili u komercijalne svrhe koristiti Uslugu RTL Play osim ako prethodno ishodi izričiti pristanak tvrtke RTL;
  • manipulirati ili ugroziti sigurnost ili pravila korištenja ili ograničenja Emisija, emitiranja uživo i/ili svih drugih funkcija Usluge RTL Play;
  • Koristiti nikakvo sredstvo kojim bi omogućio trajno preuzimanje Emisija i/ili emitiranja uživo.

ČLANAK 8 : PROGRAM I ZAŠTITA MALOLJETNIKA

8.1

Emisije dostupne Pretplatniku na nekom Premium kanalu u okviru Pretplate su digitalna djela zaštićena nacionalnim i međunarodnim odredbama o autorskim i srodnim pravima. Emisije se mogu koristiti isključivo za privatne svrhe u kućanstvu.

Svako korištenje izvan tog okvira strogo je zabranjeno i čini prekršaj koji se sankcionira u okviru prava intelektualnog vlasništva, uključujući (i) preprodaju, izmjenu, iznajmljivanje digitalnih datoteka ili njihovo ustupanje trećim osobama te bilo kakvu manipulaciju ili ugrožavanje sigurnosti ili pravila korištenja ili ograničenja Emisija, izravnog emitiranja ili bilo koje funkcionalnosti Usluge RTL Play, te može dovesti do pravnog ili kaznenog progona autora.

8.2

Skrbnici maloljetnika ili osobe zadužene za njihov nadzor izjavljuju da su svjesne da neki video-sadržaji mogu sadržavati informacije čija vrsta ili oblik nisu prikladni maloljetnicima stoga moraju nadzirati korištenje Premium kanala na koje su maloljetnici pretplaćeni.

ČLANAK 9 : TEHNIČKA PODRŠKA

Za sve informacije ili pomoć u vezi Usluge RTL Play, Pretplatnik može pronaći sve potrebne informacije i tehničku podršku ili se obratiti putem pošte na sljedeću adresu: RTL Hrvatska, RTL Play – Tehnička podrška, Krapinska 45, 10000 Zagreb.

ČLANAK 10 : PRIMJENJIVO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

Ovi Uvjeti uređeni su francuskim pravom. U slučaju poteškoća u korištenju Usluge RTL Play, Pretplatnik može prije pokretanja pravnih radnji prijateljski pokušati riješiti problem s tvrtkom RTL. Svi nesporazumi i sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem riješit će se pred nadležnim sudom.

Ako se primjenom nekog zakona, pravilnika ili nakon pravomoćne odluke nadležnog suda jedna ili više odredbi ovih Uvjeta smatra ili proglasi nevaljanom, ostale odredbe ostaju vrijediti u cijelom svojem domašaju. RTL će odredbu proglašenu nevaljanom zamijeniti odredbom što sličnijeg sadržaja poništenoj odredbi.