Škola za život

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Škola za život
Od ponedjeljka 23. ožujka 2020. učenici svih razreda srednje škole, uključujući i maturante, moći će pratiti nastavu na RTL2 u vremenu od 8 do 12 sati. Svaka videolekcija sadrži predavanja iz pet predmeta za jedan razred, a snimke će biti dostupne na RTLplayu odmah nakon emitiranja na RTL2. Sve videolekcije bit će dostupne učenicima do kraja školske godine.